allow either <[]> or <{}> at the type level
authorAdam Megacz <megacz@cs.berkeley.edu>
Tue, 4 Oct 2011 18:28:56 +0000 (13:28 -0500)
committerAdam Megacz <megacz@cs.berkeley.edu>
Tue, 4 Oct 2011 18:28:56 +0000 (13:28 -0500)

No differences found